Nordic:inspire WMS

From OSGeo
Jump to: navigation, search

INSPIRE ViewServices - WMS

Statens kartverk har skrevet en RFC til MapServer der vi presenterer endringer vi mener må til for å kunne publisere WMS tjenester som er INSPIRE compliant. RFCen er tilgjengelig på Dev mailinglisten til MapServer.

Relaterte dokumenter

MapServer vs. GeoServer

Både MapServer og GeoServer vil være aktuelle kandidater for å produsere INSPIRE compliant View Services. Hvilken server som vil være "best" vil sannsynligvis være avhengig av lokale faktorer i hvert enkelt kartverk. Statens kartverk har bygd opp et stort apparat rundt utvikling og drift av MapServer, og ønsker av den grunn å produsere INSPIRE View Services på samme plattform.

GeoServer miljøet har lovet at de skal kunne produsere INSPIRE compliant View Services før Mai 2011. Det finnes riktignok lite skriftlig informasjon om dette, ut over GeoServer road map der WMS 1.3.0 nevnes. Statens kartverk har fått bekreftet av OpenGeo at WMS 1.3.0 utviklingen nå er 100% finansiert, og vil være klar for fristene i INSPIRE.

Utfordringene som RFCen til MapServer diskuterer omhandler en del mekanismer og logikk som ikke er en del av WMS 1.3.0, og vi mener at OpenGeo sitt fokus på WMS 1.3.0 ikke er nok for å produsere tjenester som fungerer godt i praksis.

Problemstillinger

  • Flerspråkelighet (GetCapabilities og metadata, kanskje også GetLegendGraphics)
  • Multigeometrilag (Lag med ulik geometri i samme lag, for eksempel Hydrography_physical_waters)
  • Generalisering (datakilder med ulik detaljeringsgrad i ulike målestokker)
Statens kartverk mener dette er avgjørende for å produsere tjenester med fornuftig ytelse.
Å bruke høyoppløselige datakilder i alle målestokker vil medføre svært dårlig ytelse
i liten målestokk. Problemet ar det målestokkavhengige lag ikke skal synes i CetCapabilities
dokumentet
  • Støtte for SLD, gitt en kompleks lagstruktur med skjulte lag
  • støtte for GetLegendCraphics, gitt en kompleks lagstruktur

Statens kartverk har prøvd å ha et "praktisk fokus" når vi har sett på kravene til View Services. I tillegg til å oppfylle de tekniske kravene, ønsker vi å produsere tjenester som er praktisk brukbare i alle målestokker.

Punktene nevnt over behandles i RFCen som er publisert. Vi ønsker synspunkter på dette, og vil gjerne ha en diskusjon omkring våre ideer og tanker.

Burde vi møtes og diskutere dette på et møte - det første møtet i Nordic OSGeo Chapter?