Product-markt combinaties

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search


Graag breng ik een thema opnieuw onder de aandacht, wat een beetje bedolven is geraakt. Interest groups of product-markt-combinaties zoals we ze eerder genoemd hebben. Dit idee is een reactie op de vraag, hoe kan ik een gebruiker X optimaal faciliteren om zich in de OSGeo community te mengen en heeft als grote winstpakker dat ontwikkelaars gerichter kunnen ontwikkelen op basis van gebruikerswensen.

Gebruiker X heeft enige kennis van GIS en ICT, maar de wereldwijde communities rond producten als OpenLayers, Mapserver en QuantumGis zijn te ontoegankelijk: Te technisch, te generiek (spelen niet in op specifieke use cases uit het vakgebied), maar tegelijk ook te specifiek (ze behandelen slechts 1 component van een SDI). Toch is er een behoefte om bij gelijkgestemden dingetjes na te gaan, een vraag te stellen, een presentatie bij te wonen en hier en daar zaken bij te dragen ter welbevinden van de anderen. Het idee van een Interest Group (ook osgeo hanteert deze term, zij het minimaal: http://wiki.osgeo.org/wiki/Interest_Groups) lijkt hier goed in te passen. Voor ontwikkelaars is een Interest group fantastisch, natuurlijk zul je vaak opdraaien voor het beantwoorden van vragen. Maar daarmee creeer je ook een stukje goodwill bij mogelijke nieuwe klanten. Tevens krijg je goed oog voor het soort vragen wat bij gebruikers leeft en kun je daar in je software ontwikkeling rekening mee houden. Bovendien geeft een interest group je een plek om nieuwe product-ideeen en prototypes te pitchen. Universiteiten kunnen Interest Groups gebruiken om innovatie in de groep te stimuleren, dan wel op nieuwe ideeen komen voor innovatie.

Een discussie die ik graag wil voeren is de bereidheid van commerciele deelnemers aan OSGeo.nl om ondersteuning aan dit plan te geven. De neiging zal misschien ontstaan om OSGeo teveel in de rol van actieve acquisiteur (ten bate van een bepaalde partij) neer te zetten. Natuurlijk zullen er in de uithoeken van de interest groups business deals gesloten worden. Maar het gebeurd wel met Open Vizier. Iedereen die het wenst kan lid worden van een Interest Group en de discussie stukken van de Insterest Groups bekijken. Kortom, het spel van 'de beste partner voor de deal' vinden gaat er in de echte wereld een stuk schimmiger aan toe.

Actieplan

Ik stel me voor dat we iedere Interest Group laten voorzitten door een moderator vanuit een gebruiker-rol, als soort van garantie dat er voldoende aandacht blijft vanuit de vraag-kant. Al kan ik me voorstellen dat er Interest Groups komen die met name met ontwikkelaars gevuld raken, dan is het logisch dat de moderator rol ook naar een ontwikkelaar gaat. De moderator gaat contact opnemen met enkele belangrijke spelers (bouw/gebruik) zijde. En vervolgens een sessie in het land organiseren om de behoeften en vragen te inventarieren. Zodat bepaald kan worden waar de meerwaarde ligt. Een interest group vult een wiki pagina met algemene details, maar zal haar communicatie laten verlopen via github (oid) en/of een eigen mailinglijst.

Voor sommige onderwerpen (zoals Inpsire) is het waarschijnlijk logisch om ook buiten de landsgrenzen te kijken (of je je als OSGeo nederland bij een bestaande club aan kunt sluiten)

 • Stap 1 op de agenda is met gebruikers praten of zij behoefte hebben deel te nemen aan zo'n interest groep. Delen zij het beeld dat zoiets meerwaarde kan hebben voor hun organisatie.
 • Stap 2 zou wat mij betreft kunnen zijn dat we op OsGeo dag een uur inruimen waarin eerst een kwartier intro gegeven wordt en vervolgens eenieder uit elkaar gaat naar hun favoriete interest group (of de bar als ze het niks vinden) en kijken wat er gebeurt, misschien leggen we daar al de basis voor een daadwerkelijke implementatie van de groepen
 • Stap 3 is formalisering vanuit OSGeo, op de wiki, mailing lijst, Github account enz.
 • Stap 4 na een half jaar een evaluatie, key-question: doorgaan of stekker eruit

Op deze pagina een aantal voorstellen voor Interest groups

Gemeenten / Bag / Bgt

Lastige doelgroep door hoge mate van opslitsing. Maar bij al die opgesplitste eenheden leven wel dezelfde vragen. Uitermate geschikt voor een Interest Groep (misschien wel meerdere: milieu, woz, groen). Gemeentes kenmerken zich door de combinatie van CAD omgevingen, Databases, Autorisaties, ETL, Services, Metadata, beheer interfaces, Web Viewer Framework, Feed back mechanismen. Bij gemeenten gebeurt veel op geo gebied, heel jammer is daarbij steeds voor gesloten oplossingen gekozen wordt. Gemeentes moeten inzien dat als zij investeren in Open Source, de oplossing ook direct beschikbaar komt voor collega's. Het bedrijfsmodel van bv Nederland moet niet zijn 1 grote App voor iedereen, maar samen werken aan een bibliotheek van publieke bouwstenen, OSGeo ondersteund dit model.

Producten:

 • Desktop: QGis, MapWindow, UDig, GVSig...
 • Database: PostGis, monetdb, couchdb...
 • Metadata: Geonetwork, pyCSW...
 • ETL: OGR, GeoKettle, talend OS
 • WebViewers: OpenLayers, Leaflet, D3, Heron, GeoZet, GXP, MapQuery, GeoMoose...
 • SDI-in-one: GeoNode, OpenGeoSuite, kaartenbalie, Flamingo, Geomajas...
 • En verder: OpenWion, DigiTree...

Mogelijke deelnemers

Welke gemeenten zouden hier in willen springen (of maken al volop gebruik van opensource)


Provincies

Veel ruimtelijke datasets die via standaarden beschikbaar gemaakt dienen te worden aan andere overheden. Tevens diverse beheer applicaties en Web Viewers

Producten

 • deegree, geoserver, geonetwork
 • Flamingo, GeoExt

Inspire

Open Source software is reeds alom in gebruik voor het publiceren van Inspire services. Er is echter nog aardig wat werk te verrichten op het gebied van ETL, download services en nieuw te ondersteunen standaarden, zoals SOS. Er is al een Inspire group rond kadaster/deegree, waar misschien op voortgebouwd kan worden.

Producten

 • ETL: OGR, GeoKettle, Talend OS
 • Metadata: deegree, GeoNetwork, Arcgis Portal
 • WMS/WFS: Geoserver, Mapserver, deegree

Mogelijke deelnemers

Provincies, PDOK, Geonovum, Kadaster, RWS, Waterschappen, RCE

Veiligheidssector

De veiligheidssector (politie, brandweer, hulpdiensten) hebben allerlei software in gebruik die slecht integreert. Vooral bij grotere rampen blijkt vaak dat men niet voldoende over elkaars informatie beschikt. Belangrijke ontwikkelingen zitten ook in het naspelen van incidenten achteraf (mapstory) ter evaluatie. Diverse standaarden zijn van toepassing (oa IMDBK digitale bereikbaarheidskaart).

Producten

 • Desktop: QGis, Mapwindow
 • Services: Geoserver, deegree
 • Metadata: Geonetwork
 • Databases: Postgres
 • Mobiel: Phonegap, Openlayers mobile, Leaflet, GXM

Mogelijke deelnemers

Veiligheidsregio's Noord Oost Gelderland/Fryslan, Politie, brandweer, hulpdiensten

Cultuur Historie

Rijksinstituut Cultureel Erfgoed is aardig Open Source Minded. Daarnaast liggen er taken op dit gebied bij provincies en gemeenten. Cultuur Historie kenmerkt zich door een potentieel actieve crowdsourcing community, er zijn veel semi-professionele liefhebbers, die hun kennis verzamelen in Wiki's.

Producten

 • QGis/Mapwindow
 • Geoserver/Mapserver
 • Geonetwork/Excat
 • GeoWiki

Mogelijke deelnemers

 • RCE, heemkundekringen, musea, gemeentes, provincies...

Ruimtelijke ordening

De ruimtelijke ordening heeft al een lange geschiedenis met opensource met oa de nieuwekaart van nederland (nirov). Nu is er ruimtelijkeplannen.nl, IMRO.

Producten

 • Flamingo, geoserver, deegree, mapserver, Qgis

Mogelijke Deelnemers

 • Nirov, ruimtelijkeplannen.nl

Milieu Uitvoerders

De milieu uitvoerders beheren milieu vergunningen, geur-circels, risicocolle objecten. Veel geo dus, waarvan aardig wat Open Source zoals Mapserver/Postgis/OGR.

Producten

 • Heron/Geozet/GXP
 • Geonetwork, Geoserver/Mapserver, Postgis
 • QGis/Mapwindow

Mogelijke deelnemers

 • DCMR, RMB, Atlas vd Leefomgeving

3D

Veel ontwikkelingen de komende tijd, zie ook [[1]], momenteel echter TE WEINIG OSGeo.

Producten:

 • CityGML, worldwind, webGLearth, deegree, d3js

Mogelijke deelnemers

 • GeoNovum, TNO

Ondergrondse netten / Wion

Vanuit allerlei organisaties worden op dagelijkse basis grote hoeveelheden data over de ondergrond middels standaarden aangeleverd aan het landelijke portaal. Tevens is er nog veel te ontwikkelen aan de beheer applicaties. 3D zal hier op termijn haar intrede doen. In de Nuts sector wordt veel met Smallworld gewerkt, deze data is met een ETL proces vrij goed publiceerbaar te maken via Postgis/Geo/Mapserver.

Producten

 • OpenWion
 • Postgis/Geoserver
 • OpenLayers/GeoExt/Heron
 • 3D

Mogelijke deelnemers

 • Alliander, KPN, Vitens, aannemers, gemeenten, stedebouwkundige ontwerpers

Onderwijs

In het onderwijs is er nog te weinig aandacht voor Open Source Software. Zelfs diverse docenten erkennen dat ze daarmee de plank mis slaan. Op het net is tegenwoordig ook veel open source cursus materiaal beschikbaar. Het lijkt een kwestie van lijntjes trekken. Maar er komt vast veel meer bij kijken...

Mogelijke deelnemers

 • GeoFort
 • Larenstein
 • WUR
 • HvU
 • Enschede
 • Delft