User:BioBarent

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

Mijn naam is Barent Brouwers. Bio staat voor mijn interesse voor duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van energie of voedsel. In de energiewereld gaat de komende decennia veel veranderen. Er komt steeds meer duurzaam lokaal opgewekte energie beschikbaar. Met de komst van de elektrische auto zal de vraag naar energie ook veranderen. Om vraag en aanbod van energie goed op elkaar te kunnen afstemmen is een Smart Grid nodig. Een elektriciteitsnetwerk heeft een geografische component. Ziedaar de mogelijkheden voor (Open Source) GIS-software.

In de elektriciteitswereld wordt veel gebruik gemaakt van Smallworld. Grote spelers zijn de netbeheerders : Stedin, Alliander, Enexis

De gezamenlijke netbeheerders hebben een website gelanceerd waarop iedereen zijn/haar duurzame energieinstallatie (bijv. zonnepanelen) kan aanmelden.

http://www.energieleveren.nl/

Het lijkt mij interessant om te zien waar in Nederland welke hoeveelheid duurzame energie wordt opgewekt. Dat is nu geen mogelijkheid binnen de website. Wellicht een interessante toepassing voor OS Geo software.

En dat lijkt me dan ook het mooie van een club als OSGeo.nl, als groep kun je meer bereiken richting bijvoorbeeld netbeheerders dan als individu.