User:CoenNengerman

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

Coen Nengerman (1982) is in 2004 afgestudeerd als watersysteemanalist aan Hogeschool Larenstein. Voor zijn afstuderen heeft hij voor het Rijksinstituut voor Kust en Zee een GIS-applicatie ontwikkeld. Direct hierna werkte Coen een tijdje als peilbeheerder bij Waterschap Noorderzijlvest.

Vanaf juni 2005 is hij werkzaam als adviseur bij Nelen & Schuurmans. Hier voert hij GIS-analyses uit en houdt zich daarnaast bezig met het modelleren van watersystemen en het uitvoeren van faalkansanalyses. Een aantal projecten waarop hij zich heeft ingezet zijn waterrisicokaarten Groningen, watersysteemanalyse Groot Mijdrecht en de herziening van het waterplan Heerhugowaard.

http://www.nelen-schuurmans.nl/NL/bedrijfsprofiel/medewerkers/coen-nengerman