Nederland/bijeenkomsten/bestuur-38

From OSGeo
< Nederland‎ | bijeenkomsten
Revision as of 10:24, 7 September 2017 by Just (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #38

Datum: woensdag 16 aug 2017

Tijd: 20:45 - 22:30

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Paulo van Breugel (PvB - verslag), Just van den Broecke (JvdB - voorzitter)

Afgemeld: Barend Köbben (BK),

Vorige meetings

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-37 verslag goedgekeurd.

Nederlands/TODO:

 • JvdB vraagt Gert-Jan OSGEO emails en zet ze op GDrive
 • Overige oude punten staan nog

Bestuurszaken

 • aanvulling nodig MarCom? Zou goed zijn als deze positie ingevuld kan worden. Houden vinger aan de pols voor mogelijke kandidaten. Pols geschikte kandidaten op events. Vacature op Dutch mailinglijst zetten (JvdB)

Evenementen

FOSS4GNL

 • Terugblik - Mooi en goed ontvangen event. Goed vastgelegd.
 • Financiële afwikkeling - The FOSS4G.NL zijn afgesloten met 1111.34 winst. Totale kosten voor de FOSS4G.NL waren 3538,66 (RUG: 2.732,08, declaraties: 621,58, kadootjes: 185,00). Inkomsten lagen op 4650 (inschrijvingen: 2.150,00, sponsors: 2.500,00).
 • Verdere acties
  • De FOSS4G.NL presentaties van event staan online. Deze kunnen nog benadrukt worden op mailinglijst (PvB).
  • Kort verslag op website van de event (PvB). PvB heeft toegang tot osgeonl website (wordpress) nodig. (JvdB)
 • FOSS4G 2018: Er zijn mogelijk twee universiteiten (Delft en Wageningen?) geïnteresseerd in het organiseren van FOS4GNL 2018.
  • Via Leon en/of Erik nagaan wie er hiervoor benaderd kunnen worden (JvdB).

GeoBuzz OSGeo.nl Dag

 • De event vind plaats op 22 nov 2017 Den Bosch. JvdB heeft deelgenomen GeoBuzz Programmaraad en diverse comms daarna.
 • JvdB benaderd door Herman met financieel voorstel voor zaalhuur en toegangskaarten. Dit is reeds gecommuniceerd met rest bestuur via emails. Er is nu besloten wel de zaal, maar niet de computerzaal te huren. Naast kostenoverwegingen speelt ook mee dat workshops ook op andere gelegenheden georganiseerd kunnen worden, bijv. in samenhang met de FOSS4GNL of als onafhankelijke events gedurende het jaar.
  • JvdB stuurt reactie op voorstel Herman. Wel zaal, geen computerzaal
 • Vrijwilligers
  • Winifred heeft zich aangemeld voor organisatie
  • Taken vaststellen (zie volgende punt), en dan oproep via maillijst.
 • Draaiboek, eerste versie: OSGeo.nl_dag_2017 n.a.v. OSGeo.nl_dag_2016
  • Centrale thema: samenwerking & integratie. Idee is om meer bewustwording te creëren over wat het betekend voor bedrijven en organisaties om Open Source te gebruiken.
  • Twee dagdelen. Ochtend: QGIS presentaties. Idee is dat ook QGIS presentaties zich richten op het thema 'samenwerking & integratie'. Middag: meer algemene presentaties, bijv. provincie Zeeland en hoe zij samenwerken met community
  • Call voor presentaties, met voorbeelden van wat samenwerking zou kunnen zijn. Oproep evt via Google form (zoals gedaan voor FOSS4Gnl).
 • Short-term acties
  • Aparte brainstorm meeting organiseren (JvdB)
  • Tekst aanleveren GeoBuzz site aan Herman (JvdB)
 • Andere ideeën
  • OSGEOlive presenteren / uitdelen op Geobuzz?

FOSS4G-E Parijs (JvdB)

 • Feedback: groot en zeer goed georganiseerd,
 • JvdB heeft gesproken met leden van OSGeo.be en OSGEO.fr. Daarbij is voorgesteld om:
  • lid te worden van elkaars mailing lists (JvdB is nu list van beider email lists)
  • Agenda's synchroniseren / aankondigen events op elkaars mailing lists
 • Acties
  • Verslag van event op OSGeo.nl website plaatsen (JvdB)

FOSS4G Boston

Overig

Geo4All

Geo4All zoemde rond op FOSS4G-E. Daarnaast zijn ze momenteel erg actief op de OSGEO mailing lists. De vraag is of we hier ook in NL wat meer mee moeten doen. Actiepunten:

 • Nagaan welke labs lid zijn (Wageningen?). PvB neemt contact op.
 • BK en PvB zullen nagaan of/hoe dit bijv. gepresenteerd kan worden op GeoBuzz.

OSGEO website

De beschrijving van onze chapter op de nieuwe OSGEO website is summier. Aanvraag OSGeo.nl beschrijving in [Google Doc ] is gesloten? JvdB zal kijken hoe we de tekst alsnog kunnen aanpassen en foto kunnen aanleveren.

Dit is een goed moment om nog eens te kijken hoe we ons presenteren (in naam en spirit). Naast de noodzaak voor aanpassing van ons logo (zie volgende item) gaat er daarbij ook om hoe inclusief we willen zijn. Momenteel presenteren we ons als:

 • Nederlandstalige afdeling (logo)
 • Dutch Language OSGeo Chapter (link op osgeo.org huidige website)
 • Netherlands local chapter (osgeo nieuwe website)
 • Nederlands taalgebied (beschrijving op website)

De eerste twee zijn inclusief in de zin dat ze iedereen meenemen die Nederlands spreekt. Maar het sluit wel mensen uit die in Nederland wonen, maar geen Nederlands spreken. 'Nederlands local chapter' sluit impliciet andere Nederlandstalige gebieden uit. Nederlands taalgebied is in die zin waarschijnlijk het meest inclusief.

Er moeten nieuwe logo's komen die aansluiten bij het nieuwe logo van OSGeo.org. Dit betekend ook dat banners e.d. aangepast moeten worden.

 • Wie (Steven Ottens) en hoe (vereisten van logo, etc.) (Mark vragen) - JvdB
 • Nagaan waar alle huidige banners zijn en wat we gaan vervangen

GRASS GIS kennismakingscursus

Het idee is om een GRASS hands-on cursus te organiseren onder de banner van OSGEONL. Veronica (ITC), Saheet (IHE) en PvB willen mee opzetten en doen. Ergens eind Oct/begin Nov op ITC zou kunnen (bv 10:30 - 16:30, lunch wellicht sponsoring ITC). PvB neemt dit verder op met Veronica, Saheet en BK.

Misc

Email Johan Schaap (Brainstud) over mogelijkheid tot telefonisch interview met een coordinator/inhoudsdeskundige willen afnemen over het onderwerp 'Geo-informatie’ - PvB neemt contact op om te zien we ze zijn en wat de bedoeling is.

Rondvraag

 • Meetings op donderdag? Ok voor PvB en JvdB, ook voor BK?