Danmark/Mødereferater

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

Om denne side

Her planter vi referater (formelle som uformelle) fra møder i OSGeo Danmark.

2011-02-04: Stiftende møde

”OSGeo Danmark”

I dag, fredag den 4. februar 2011, holdt vi et stiftende møde i ”OSGeo Danmark”. En gruppe af, og for, brugere af Open Source Geo software i Danmark.

Mødet blev holdt hos KMS på Rentemestervej. Til stede var: Thomas Knudsen (KMS), Morten Fuglsang (Ålborg Univ.), Søren Breddam (Stevns Komm.), Tue Topholm (Intergraph), Bo Overgård (Grontmij/CarlBro), Peter Steen Nielsen (Cowi), Lars Klindt Mogensen (Geodata Danmark), Andrew Flatman (KMS), Martin Hvidberg (Aarhus Univ.). Afbud pga. sygdom fra Henrik Aanæs (DTU).

Der blev ikke taget noget officielt referat af mødet, og det ville også have været svært da snakken var noget ustruktureret. Men jeg mener at vi alligevel nåede et godt stykke fremad og vi har i hvert fald lagt den første sten til noget som måske engang bliver et godt hus.

På mødet blev diskuteret følgende: Skal vi lave en dansk OSGeo brugergruppe? Hvem henvender brugergruppen sig til? Hvilke aktiviteter regner vi med at skulle afholde? Vil vi være en del af nogle eksisterende organisationer, som OSGeo.org eller Geoforum Danmark.


Skal vi lave en ”OSGeo Danmark” brugergruppe?

Ja, det skal vi. Men vi skal, til at starte med, ikke holde generalforsamling og skrive vedtægter eller kaste os ud i andre administrationskrævende tiltag. Vi vil lave en uformel, løst struktureret, 'klub' uden økonomi. Når vi er kommer lidt bedre i gang og har fået en bedre fælles forståelse for hvad brugergruppen kan bruges til og har fået indbyrdes afstemt forventningerne til brugergruppen, så vil vi måske søge mod en mere officiel struktur.

Hvem henvender brugergruppen sig til?

Som udgangspunkt alle nuværende og fremtidige brugere af Open Source GIS software. Det blev dog klart at kun brugere på et vist teknisks niveau ville være interesserede i overhovedet at overveje hvilken GIS software de bruger. Det forventes fx at den gennemsnitlige slutbruger anvender det GIS som stilles til rådighed, uden at forholde sig kritisk til om det er den GIS-tekniske bedste løsning. Derimod forventes der at være et stort ønske blandt mere erfarne GIS brugere, for at holde sig opdateret med hvad der findes af GIS software, herunder også Open Source GIS.
Udviklere og forskere i privat og offentligt regi vil ofte være interesseret i at bruge OSGeo software. Der er OSGeo software inde i mange GIS produkter, både i åbne og proprietært software, derfor vil udviklere være blandt dem som har lyst til, eller behov for, at sætte sig mere detaljeret ind i OSGeo produkter.
Forskere beskæftiger sig, af naturlige årsager, ofte med det nyeste og det som kun er 'på vej', derfor vil de naturligt være interesserede i OSGeo software, hvor man kan se kildekoden og deltage i samt påvirke udviklingen af det enkelte software.
Endeligt forventes studerende at have interesse i OSGeo software. Studerende er ofte interesseret i gratis software, af den simple grund at de har få økonomiske midler til rådighed for deres projekter. De har til gengæld kvalifikationerne såvel som tiden til at sætte sig ind i og 'lege' med software som ikke kommer færdiginstalleret og 'med cellofan omkring'.
Konklusion: Alle er velkomme til at blive medlem og deltage i arrangementerne, men arrangementerne henvender sig primært til erfarne/kvalificerede GIS-brugere og GIS-udviklere.

Hvilke aktiviteter skal brugergruppen afholde?

Overordnet var der ønske om aktiviteter inden for to områder: 1) Udbredelse af kendskab til OSGeo software, herunder bruger-til-bruger erfaringsudveksling, netwokring, seminarer og workshops, alt sammen rettet mod brugere af OSGeo software. 2) Som talrør for Danske OSGeo brugere overfor OSGeo udviklere og andre interessegrupper.
Konkret planlages to aktiviteter.
Vi vil åbne en webside, som vil blive ”OSGeo Danmarks” fælles mødested.
Et nyt møde for os selv, plus andre som måtte være interesseret. På mødet vil vi give ca. 8 præsentationer af ½ time, om noget i retning af ”Mit bedste OSGeo GIS projekt”. Mødet holdes sidst i marts 2011, i Storkøbenhavn. Lokale findes når vi ved hvor mange der ønsker at deltage.
Vi vil henvende os til Geoforum og bede om at få en session på næste Kortdage. Vi vil så bruge denne session til at vise vores bedste OSGeo projekter frem, og derved gøre reklame for ”OSGeo Danmark” brugergruppen, til et bredt udpluk af danske GIS brugere.

Hvilke eksisterende organisationer vil vi søge kontakt til?

Der var positiv stemning både for OSGeo.org og Geoforum.
OSGeo.org forekommer at være en oplagt struktur til at understøtte vores nuværende behov og ønsker. Vi kan gennem OSGeo.org komme hurtigt og effektivt i gang med de aktiviteter vi tror er de rigtige for os. Vi forpligter os minimalt administrativt og får maksimalt eksponering og udviklingsmuligheder.
Geoforum er den bredeste Danske GIS og geodata bruger organisation. Der vil vi kunne få optimal eksponering overfor potentielle medlemmer. Det er ikke oplagt om det ville være praktisk muligt at blive en officiel del/undergruppe af Geoforum, eller hvad det evt. ville medføre. Det står åbent om dette skal være et fremtidigt mål for brugergruppen.

Videre frem – Hvad gør vi?

Vi skal have en webside som bliver foreningens officielle talerør og mødested. Vi håber at kunne etablerer denne, hurtigt, som en del af den officielle OSGeo.org webside. Det skal være muligt for alle interesserede at 'melde sig ind' og komme i gang med at være en aktiv del af vores community.
Vi vil søge at registrere domænet OSGeo.dk til foreningens brug.
Vi ansøger om anerkendelse som officielt dansk OSGeo Chapter.
Vi vil holde et første brugermøde i slutningen af marts.
Vi vil spørge Geoforum om lov at råde over en session (1½ time?) på næste 'Kortdage'.

København. 4. februar 2011

Martin Hvidberg