Nederland/bijeenkomsten/bestuur-58

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #58

Datum: zo 12 jan 2020

Tijd: 14:15

Plaats/Medium: Cafe Dudok

Aanwezig: osgeo.nl: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Paulo van Breugel (PvB) qgis.nl: Erik Meerburg (EM), Raymond Nijssen (RN)


Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 57(Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-57). Goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO. Niet behandeld.

Financieel jaarverslag 2019

BK heeft eerder Financieel Jaarvesrlag 2019 rondgestuurd (zie Gdrive: https://drive.google.com/open?id=1XLO7DiQpbIum7yv2r2ccqJBh2nIfOq1z). Na een korte vragenronde wordt het verslag zoals het er ligt goedgekeurd. JvdB en PvB zullen de goedkeruing (eerste pagina PDF) ondertekenen en naar BK sturen.


FOSS4G-NL

Om de rol van de vaste "basissponsors" van osgeo.nl duidelijker te maken (en te erkennen) zullen we ze voortaan als zodanig ook bij het evenement vermelden -- ze mogen natuurlijk altijd ook nog extra evenementsponsoring doen, maar duidelijk maken dat dat niet hoeft om toch vermeld te worden...

Planning en Locatie 2020:

We bespreken een drietal opties voor het evenement in 2020:

  1. EM heeft bij de UvA gevraagd (Marco te Brömmelstoet), die weer verwees naar de UvA GIS groep. Daar lijkt in eerste instantie niet heel enthousiast te zijn gereagreed (nog geen reactie ontvangen).
  2. andere optie is de FIG working week (mei in RAI A'dam http://www.fig.net/fig2020/) -- daaraan te koppelen een NL/internationale OS track zou wel mooie aandcaht en groot bezoekerspotentieel opleveren. Em heeft volgende week bespreking met organiseerders vanuit GIN om eea "af te tasten"
  3. Fall-back optie zou ITC/UT in Enschede zijn. BK zegt daar wel mogelijkheden voor te zien, en zegt toe dan loacl organiser te kunnen zijn.

Rondvraag (Allen)

Geen vragen voor de rondvraag.

Volgende vergadering

12 feb 2020 20:15