Nederland/bijeenkomsten/bestuur-64

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #64

Datum: 10 mrt 2021

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Paulo van Breugel (PvB)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 63 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-63). Goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO.

Events

FOSS4GNL

  • in beraad met o.a. Erik Meerburg, target: okt 2021

De Grote Geo Show

  • ongoing

Bestuur

onze penningmeester...

Overdracht bestuursfunctie. PvB neemt bestuurstaken BK over. Todo voor BK:

Status?

  • Jaarverslag 2021 afhandelen
  • toegang tot bankrekening: Just moet aktie om af te ronden. Snail Mail 6 maart. Just moet tekenen dan rond.
  • Doorgeven aan kamer van koophandel dat Paulo bestuurslid is. Lijkt gedaan. Paulo checkt nog!

sponsors 2021

In 2020 geen sponsorgeld gevraagd. Eerst plannen events 2021: FOSS4G-NL en workshops: gelden nodig ook voor online events. Eerst plan en dan sponsors verwittigen. Volgende vergadering plan en dan daarna sponsor-brief.

Rondvraag (Allen)

Niets.

Volgende vergadering

14 apr 2021 - 20:15