Nederland/bijeenkomsten/bestuur-65

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #65

Datum: 8 mei 2022

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: De Grote Geo Ruimte

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB) Afwezig: Paulo van Breugel (PvB)

Gast: Ron Wardenier (RW)

Website OSGeo.nl (RW)

 • RW onderhoudt/host al jaren, om niet, de OSGeo.nl Wordpress site
 • RW gaat naar nieuwe hosting provider, vraag zich af hoe verder met site
 • Meerdere opties bediscussieerd, ook of we naar een static site of andere CMS moeten
 • Uiteindelijke conclusie voor komende tijd:
  • RW migreert de website naar zijn nieuwe provider of evt naar YourHosting (osgeo.nl email/domein draait daar)
  • OSGeo.nl zal de hosting kosten dekken en de uren voor RW tbv migratie
  • RW stuurt begroting kosten-offerte naar OSGeo.nl bestuur

Rest hieronder niet aan toegekomen, bestuur quorum niet compleet.

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 64 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-64)..

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO.

Events

FOSS4GNL

 • in beraad met o.a. Erik Meerburg, target: okt 2022

Bestuur

Jaarverslag 2021

sponsors 2022

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

13 jul 2022 - 20:15