Nederland/bijeenkomsten/bestuur-74

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #74

Datum: Dinsdag 16 juli 2024

Tijd: 19:00

Plaats/Medium: Otterlo

Aanwezig: Niene Just Erik Lars

Afwezig: Paulo

Verslag vorige keer

Ging alleen over meeting 19 juni. Later in notulen meer hierover.

Events

Zomer Meetup

nabespreking afhandeling:

Iedereen van het bestuur was zeer tevreden over het event.

Goede locatie, Goede pizza's en Goede inkopen gedaan door Lars.

Leuk, sociaal en fijn event.

Kosten zijn of worden gedeclareerd bij Penningmeester (paulo)

FOSS4G NL/BE

Call for presentaties zijn open gezet. Eerste rond de 40 talks. De periode is nu verlengd naar 22 juli. 26 juli gaat organisatie (Niene en Erik vanuit NL) vergaderen. Gaan meer bestuursleden mee? Laten weten aan Niene of Erik.

Foto's van de commissies en leden op de website. Kijken naar welke commissies er nodig zijn.

- http > https website? Moet omgezet worden naar html pagina die direct doorverwijst. Laatste actie Just als bestuurder.

Zie ook :

PostGIS dag 2024

Donderdag 21 november 2024 Organisatie: Jelmer & Willem

Willem en Jelmer willen dit oppakken graag. Uitnodigen voor de volgende vergadering (digitaal) door Niene. praten over status over locatie, event invulling en budget/sponsering. Contact is gelegd door Niene tijdens de vergadering.

- posgresql congres 13-09-2024 Amsterdam https://2024.pgday.nl/ Gaan we niks mee doen.

Nieuwjaarsborrel

Nadenken over locatie buiten Hilversum. Mogelijk meevragen QGIS gebruikersvereniging over nadenken. Erik gaat het contact leggen over hulp bij organisatie nieuwjaarsborrel aan QGGV.

FOSS4G 2026 in NL

Vooral de vraag wat die verwacht van ons als bestuur. Hulp, communicatie, mede-organiseren.

Kunnen wij dan wel FOSS4G NL 2026 (en 2025 mogelijk) wegens tijd in voortraject en organisatie?

Goede opmerking Erik: We zijn toch wel verplicht om te helpen. Het is een eer!

Mogelijk veel Geocat mensen die willen helpen vanuit Jeroen.

Jeroen uitnodigen volgende vergadering. Niene zal Jeroen bellen als voorzitter OSGeo.NL

Bestuur

 • RTK Stefan de Koning

Stefan wilt een RTK netwerk inkopen als stichting/organisatie. Erik wilt dit niet want hij ziet problemen met bestaande partijen op de weg. Just vraagt zich sterk af waarom dit nodig zou zijn en wie gaat dit gebruiken. Erik is het hier mee eens. Reden voor agenda punt van Niene is dit de Rol van OSGeo.nl om dit soort projecten op te pakken of valt dit niet in onze missie?

Conclusie: We gaan er voor nu niks mee doen. Wij hebben het idee dat een RTK niet past bij onze missie en kan ons problemen opleveren aangezien we markverstoring gaan creëren. Maar we moeten wel meer ook in de praktijk dingen en opdrachten gaan doen. We zijn geen evenementenbureau. (voorbeeld 3D BRO tiles alleen als ESRI data delen. Kan dit niet met OSGeo software?)

Mogelijk oplossing: Special intrest group voor projecten (communicatie, documentatie en andere hulp). bijvoorbeeld: Goede aanbestedingskansen voor OS Geo softwear.

Vereniging

 • OSGeo.NL als ledenorganisatie (stuk Erik)

Voorstel Erik: Voordelen om leden organisatie te worden. Meer duidelijkheid over wat je doet want mensen zien en horen beter wat je doet en organiseer.

Sponsering van overheden nu niet mogelijk. een overheid kan als lid worden van een organisatie wel financiële hulp geven.

Handigste: Vereniging voor leden met stichting ernaast.

Stemming over omzetten naar verenigingen: Van de aanwezigen: 4 van de 4 voor de omzetting naar een vereniging.

Wat nodig/te doen: Notaris vinden. statuten op papier zetten.

Toekomst: Kijken naar administratieve tools voor leden administratie. Wat te doen met andere organisaties die ook leden hebben zoals QGIS Gebruikersvereniging. Anders veel lidmaatschappen en dan zit je elkaar in de weg.

 • OSM-NL binnen OSGeo.nl

Nu niet een heel goede sfeer binnen de community. Willen we die bij ons aansluiten als groep of onderdeel binnen een toekomstige vereniging? Past het bij OSGeo wereldwijde plannen/pakket? Voor nu nog niet iets voor OSGeo.nl. Dan past QGIS Gebruikersvereniging beter bij OSGeo.nl en onze missie.

Socials

 • wat te doen met X? Nu definitief verwijderen of nog even laten staan? (er zijn 930 volgers)

Voor nu nog lekker laten staan. Bericht is duidelijk dat we overgestapt op Mastodon. Nu meer meenemen!

Financiën

Volgende keer bespreken met Paulo.

 • overzicht
 • meer delen (NextCloud)

Overdracht

 • Just: zorgen dat zaken overgedragen/geborgd zijn: credentials, NextCloud, YourHosting, StreamYard, YouTube kanaal...

Just erbij houden als "support voor technische dingen" oftewel mogen we je soms bellen?

 • Kijken naar andere Hosting partner voor email adressen en hoe deze email gebruikt gaat worden door het bestuur.
 • Streamyard abonnement is vrij duur. Dus kunnen we beter opzeggen. En de filmpjes staan nog op Youtube. Mogelijk om op nextcloud te zetten.

actie punten komende periode

 • Niene: Willem en Jelmer contacten over POSTGIS dag en volgende vergadering.
 • Niene: Jeroen bellen over FOSS4G 2026 in NL en uitnodigen volgende vergadering.
 • Just: HTML pagina maken doorlink FOSS4G.nl naar FOSS4G.be in GitHub - DONE.
 • Erik: Contact leggen met QGIS Gebruikersvereniging over hulp bij organiseren Nieuwjaarsborrel.
 • Erik: Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Erik: Notaris vinden en statuten vinden/maken/aanpassen
 • Just: Nieuwe zip sturen belangrijke info - DONE
 • Just: Streamyard opzeggen
 • Erik: Kijken naar status YouTube video's/account
 • Erik: Vragen QGIS Gebruikersvereniging bij mogelijke stichting.

Rondvraag (Allen)

 • meer duidelijkheid vast moment vergadering.

Volgende vergadering

 • Derde dinsdag augustus (13 Augustus)
 • Digitaal
 • Vanaf september tweede Dinsdag van de maand (om de keer fysiek)