Nederland/bijeenkomsten/bestuur-24

From OSGeo
Jump to: navigation, search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #24

Datum: 9 september 2015

Tijd: 20.15 - 22.00u

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB, voorzitter), Gert-Jan van der Weijden (GJ), Afwezig: Barend Köbben (BK), Marc Vloemans (MV verslag)

Lopende afspraken uit vorige meetings (5 min.)

Bestuurszaken (5 min.)

 • geen punten, of opbrengen

Events en optredens

Korte terugblik

geen events geweest...

Mededelingen vanuit de financiën

  GeoAcademie (Eric M) heeft ondanks aandringen de 500 sponsorgeld nog niet betaald
  GeoCat (Jeroen T) meermalen herinnerd of hij dit jaar weer wil sponsoren, nog steeds geen reactie.
  Die winstdeling FOSS4G 2016 hoeft wat mij betreft idd niet, jullie argumenten zijn overtuigend.
  Gezien de reserves moeten we voorzichtig zijn met verplichtingen voor mogelijk gezamenlijk reizen/verblijf Bonn: organiseren is Ok, maar (voor)financieren gaat niet lukken…

Open Historische Web Cartografie (JvdB) (10 min.)

 • event, zie Meetup: http://www.meetup.com/OSGeoNL/events/223443171/
 • programma, zie Google Drive: https://docs.google.com/document/d/1x-Pkw3UtIChn59QqeW1L2-nxyuSl__qWie2VxMfwMxA
 • deelnemers, zie Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B_t90mHC6pJxZFNIY0NISWNmNVE
 • PR : wat diverse plekken op LinkedIn zetten, Just zet up OSGeo.nl en Meetup, Mark boren verdere kanalen aan: Twitter, GIS magazine, Geo-Info,
 • praktisch allerlei
 • UvA draagt cateringkosten, tot een max. van 500 euro
 • presentje voor rekening OSGeo.nl. Creative ideeën welkom
 • Dag wordt afgesloten met paneldiscussie over "moeten we naar één platform voor historische karten, services etc.
  • GJ leidt de discussie, in panel Dorus Kruse (PDOK), iemand van UvA (Jan of Thijs), iemand van RCE, en Just (als private aanbieder).
  • Bruggetje slaan van presentaties nar deze discussie
  • Ontwikkelingen rond Laan vd Leefomgeving/Digitaal Stelsel Omgevingswet ook meenemen; RCE heeft rol centrale rol in zogeheten "informatiehuis cultureel erfgoed" als onderdeel vd Laan vd Leefomgeving
  • Discussie met name over organisatorische aspecten & verantwoordelijkheden, minder over techniek
  • Wellicht ter intro: wil het echte histo-carto-pltform zich bekend maken. Denk aan "the peoples front of Judea" https://www.youtube.com/watch?v=gb_qHP7VaZE
  • Just sluit deze opzet kort met de sprekers/panelleden
  • Aandachtspunt: panel "in evenwicht" (dus niet met een techneut en hoofd RCE discussieren over beleidsmatige aspecten
  • Just maakt tbv de discussie een A4-tje met overzicht van Nederlandse histo-carto platforms en hun functionaliteit

GeoBuzz (GJ) (15 min.)

 • Programmacie
  • meer mensen uit community betrekken: Programma Commissie, en anderen.
  • Marc maakt initieel draaiboek. Eerste stap.
  • GJ heeft informele post naar GeoCamp GeoFort gedaan, dat heeft geen reactie opgeleverd
  • Just meldt zich bij deze aan voor programmacommissie/organisatieteam
  • GJ doet oproep voor or op [dutch] en beschrijft daarbij ook de rollen vd organisatieteamleden
  • Daarbij ook expliciete aandacht voor de nazorg: na de OSGeo.nl dag de presentaties verzamelen op de site
 • Programma:
  • Jan-Willem van Aalst - OpenTopo, de bronnen (incl discussie met oa Kadaster)
  • Willemijn (Geofort) - Workshop OSM
  • Bart Baas: MongoDB (workshop of prezi)
  • Govert Schoof (RUG): GIS en Modellen
  • Theo Arentze (TUE) i-locate
  • Willy Bakker en/of Egge-Jan Pollé R
  • Luuk Schaminee: Open Source Maturity
  • OSM en de traditionele geosector (RWS en meer)
  • Nico vd Berg (RWS-WVL) / Karin hoof (PNH) Atlas Leefomgeving open source tbv open data
  • Ideeën: Cesium? OpenEarth? NlExtract? Nieuwe releases in het kort: Geonetwork / Geoserver / QGis? Van PDOK naar de community? Geozet? OSGeo organisatie? Cloud? Open source geo in een open source cms (Vught)?
  • Just beraadt zich op een presentatie of workshop NlExtract en heeft daarvoor een week bedenktijd
  • Zie ook het programma op de wiki
 • Promotie
 • Prijs & contract

Gebruikersoverleg BAG / PDOK / Inspire etc. (5 min.)

 • 30 september, Amersfoort

Niet meer achteraan gegaan. Overigens is deze meeting inmiddels "uitverkocht" (150 man)

Marketing (MV) (10 min.)

 • Nav gesprek MV en GJ: onze nazorg/follow-up kan beter/structureler. Enerzijds aandacht in de pers, anderzijds om mensen aan OSGeo te binden.
 • verbetersuggesties?
 • Marc gaat promotioneel programma maken. Status?

Artikel voor geo-info (GJ) (10 min.)

 • Via Jonna Bosch
 • deadline 20 september
 • Topics en co-auteurs

Stuk over Open Source geo. Advies: begin met cases bijv JW Aalst: OpenTopo kaart met QGIS, ingelezen met NLExtract vanuit Open Geo Data sets als BAG en Top10NL. GJ stuurt concept rond.

FOSS4G 2016 (GJ, MV) (5 min.)

 • Financiële verantwoordelijkheid
 • Marketingplan
 • Bootreis

Doorgeschoven naar volgende vergadering

Internationale ontwikkelingen (GJ) (5 min.)

 • GJ en MV nu Charter Members!
  • NL lijkt de hoogste dichtheid Charter Members te hebben (per km2, inwoners, FOSS4G gebruiker)
  • GJ geeft aan dat wat hem betreft charter membership wat meer body krijgt, want is nu beperkt tot 1x/jaar de board verkiezen (en dan nog is de opkomst vd charter members slechts 75%!)
 • bestuur OSGeo.org

WVNTTK