Nederland/bijeenkomsten/bestuur-71

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #71

Datum: 27 februari 2024

Tijd: 20:00

Plaats/Medium: online

Aanwezig:


Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 70 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-70).

Events

Postgis dag nabespreking

 • Financiële afhandeling?

Paulo geeft aan dat de rekening is betaald en de sponsoring binnen is. Dus klaar.

 • Feedback?

Geslaagde dag, voor herhaling vatbaar.

Nieuwjaarsborrel nabespreking

 • Financiële afhandeling?

Klaar (behalve dat Paulo zelf nog wat had voorgeschoten)

 • Feedback?

Geslaagd, veel nieuwe mensen ook. Samen met OSM en QGISNL was ook goed, houden we erin.

Activiteit 2de kwartaal?

 • Wat?

Een avond (of dag, maar vermoedelijk avond) over security, bijvoorbeeld in webservices. 13 of 19 juni.

 • Waar?

Nelen en Schuurmans? In ieder geval regio Utrecht/Amersfoort zo lijkt het.

 • Wie?

Lars trekt, Erik checkt Elger voor een spreker, Niene checkt ook haar contact, Just stelt Bert Hubert voor.

Foss4G NL & BE !

Zie ook :

Paulo geeft aan dat er nog wat meer duidelijkheid komt over de financiën. Op zich lijkt er geen probleem We gaan verder!

Bestuur

Best practices aankondiging events

Aankondiging events - Algemeen document opzetten met best practices

 • Lijstje met waarom dit event nuttig is . leerdoelen. (feedback meer vrouwen naar osgeo)
 • Taal/Manier van communiceren
 • aantal aankondiging momenten etc.
 • Osgeo internationaal huis stijl aanhouden. verwijzing in doc.
 • Toekomstige ticket prijs en sponsoring beter opzetten. Feedback van provincies en op postgis dat

Betere contacten: Opleidingen mailen

Website & Wiki

 • Teksten zijn oud dated. Evenementen worden niet bijgehouden.
 • Wat verwijderen?
 • Wat aanpassen?
 • Events scrapen van meetup en of linkedIn. Zie bijvoorbeeld : https://www.openstreetmap.app/events

We gaan dit doen door een doe-middag. Op 15 maart komen we bij elkaar en gaan echt aan de slag: website aanpassen, wiki, etc. Niene probeert een ruimte bij de VNG (Utrecht) te boeken. Vanaf de lunch, na afloop hapje eten.

Ook: KvK regelen

Mogelijk: vereniging onderzoeken

Vereniging worden of niet?

Voordelen:

 • Mensen kunnen lid worden = duidelijker
 • OSM jongens kunnen een commissie worden:

Daarmee hun website betalen en ze structuur bieden

 • Andere commissies opzetten
 • Leden beter bij de organisatie betrekken en houden
 • Overheden kunnen ook geld "sponsoren" aan osgeoNL

Nadelen:

 • omzetten is gedoe en kost geld?
 • Leden administratie bijhouden
 • 1x per jaar alv organiseren
 • ??


Aanbestedingen RUD Utrecht

Ondertussen is het wat breder dan RUD Utrecht. Na een vergelijkbaar verhaal bij de gemeente Heemstede zit er nu een onderzoeksvoorstel in Erik's pen, om uiteindelijk tot een handreiking te komen om open GIS een goede plek in aanbestedingen te geven. Dit wordt voorgelegd aan Geonovum om te zien of er financiering voor mogelijk is...

CRA

Complex issue, hebben we voor nu geparkeerd...

Financiën

FOSS4G 2023: er is nog een factuur van de afsluitende borrel niet binnengekomen. Even checken @Erik?


Sponsors 2024? Uitbreiden en aanschrijven Bestaande sponsors hebben toegezegd. TomTom heeft al betaald. Paulo gaat achter de anderen aan, ook weer achter Geodan.

Jaarlijks krijgen we aan sponsorgeld ongeveer 3000 euro, in kas zit nu 14500. Het zou mooi zijn als we de jaarlijkse sponsoring wat steviger kunnen aanzetten.


Ook aangeven op website in mail dat de sponsor op de osgeo.org website komt te staan. Zie mail van Jody en https://www.osgeo.org/about/how-to-become-a-sponsor/

Overheden kunnen geen stichting sponsoren. Dus zomaar doneren en sponsoren werkt niet. Toch willen sommige graag wat terug geven aan de softwaren en/of de community. Kunnen we een oplossing bedenken? Geld doneren aan software wat we over hebben? Ticket prijs deels doneren. Dus via osgeoNL ook grotere projecten sponsoren. Verantwoording voor diverse tickets beter uitsplitsen. idee: Als we een vereniging worden kunnen overheden een sponsor lidmaatschap betalen. Waarmee wij geld doneren aan os projecten.

https://www.osgeo.org/local-chapters/netherlands-local-chapter/

Social media

Nu rustig.

Best practices opzet: ook op de doe-dag meenemen.

TODO lijst

 • Lars checkt Nelen en Schuurmans als locatie voor de OSGeo thema avond
 • Erik checkt Elger Jonker als mogelijke spreker
 • Niene checkt haar contact
 • Niene en Erik gaan verder met de foss4gbene voorbereidingen
 • Allen op 15 maart naar de doemiddag
 • Erik gaat verder met het aanbestedingenverhaal en houdt het bestuur op de hoogte.
 • Erik checkt of de factuur van Zeeland (foss4gnl nog komt)

Rondvraag (Allen)

Paulo: kunnen we in een event ook een keer documentatie maken?

Paulo: Kunnen we workshops en materialen daarvan delen?

Niene: Geoborrel Utrecht is er weer. Willen wij dit organiseren? Nee, lokale initiatieven laten we lokaal.

Volgende vergadering

 • aantal vast zetten?
 • Fysiek vergaderen?

=> 15 maart 12-17 uur doedag in Utrecht (locatie volgt, mogelijk VNG)