Nordic

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo Nordic chapter

The OSGeo Nordic chapter aims to establish a focal point and forum for both developers and users regarding any issue relating to Free and Open source GIS. It is a non-profit, collaborative, community with North European scope formed to educate about, and advocate, for the benefits of Open source GIS, and to build bridges among different organisations and groups. You are welcome to join the mailing list, free of charge. We have also created a Google group for general discussion and networking.

From this point onwards, the page will be in any of the Scandinavian languages (Swedish, Danish or Norwegian).

För att kunna göra ändringar på denna sida så krävs det endast att man registrerar sig som användare (uppe till höger på denna sida)och vi ser gärna att flera är med och bidrar till att denna sida blir mer levande och aktuell.

Kontakter

Ofta är det bra att känna till vem som är aktiv inom vilka projekt och har vilken kunskap. På denna sida kan du hitta kontaktpersoner samt lägga till dig själv om du vill vara med och hjälpa till.

Kalender

  • Kommunityträff 2016 planeras till 22-23 november. Plats meddelas senare.

Minnesanteckningar från OSGeo Nordic finns här

Prosjekter

  • ESKIL, Eskil är en webbGIS-lösning som föddes I Eskiltuna kommun och som bygger på OpenGeo suite.
  • Kommunity, Samarbete för att bygga ett öppet kommunGIS.
  • sMap, Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad har byggt en gemensam plattform för kartor att använda på kommunernas respektive webbplatser under namnet sMap.

Potensielle medlemsnasjoner

Denne OSGeo gruppen er ment for de nordiske landene

  • Norge
  • Danmark
  • Sverige
  • Finland
  • Island

Språk

Norsk, dansk og svensk vil være offisielle arbeidsspråk for et nordisk OSGeo chapter.

Målsetting

Hovedhensikten med et nordisk OSGeo chapter er å skape en felles arena der de nordiske landene kan samarbeide om bruk av fri geoprogramvare. De nordiske landene har mange felles utfordringer og burde derfor kunne trekke veksler på hverandres erfaringer. Noen hovedoppgaver landene har felles og står overfor er.

OSGeo gruppen bør ha et teknisk fokus og samarbeidet i gruppen skal ha fokus på teknologisk utvikling for å løse felles problemstillinger. Kunnskapsdeling om hvordan man kan utnytte FOSS4G programvareporteføljen bør være en viktig del av OSGeo Nordic chapter. Erfaringer aktører i hver enkelt nasjon har gjort, er viktig for at de andre nasjonene fortere å kunne nå sine egne mål.

Organisering

Alla aktører er velkommen til å delta i gruppen OSGeo Nordic på like vilkår. Vi följer samverkansprinciperna enligt Wikilove


Mailingliste

OS Geo Nordic Mail-lista http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nordic