Difference between revisions of "Nordic"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 253: Line 253:
 
| Oslo, Norge  
 
| Oslo, Norge  
 
| Nej  
 
| Nej  
 +
|-
 +
| [[User:Larss|Lars Schylberg]]
 +
| Svensk
 +
| Saab AB
 +
| Stockholm, Sverige
 +
| Nej
  
 
|}
 
|}

Revision as of 04:27, 20 February 2014

OSGeo Nordic chapter

The OSGeo Nordic chapter aims to establish a focal point and forum for both developers and users regarding any issue relating to Free and Open source GIS. It is a non-profit, collaborative, community with North European scope formed to educate about, and advocate, for the benefits of Open source GIS, and to build bridges among different organisations and groups. You are welcome to join the mailing list, free of charge. We have also created a Google group for general discussion and networking.

From this point onwards, the page will be in any of the Scandinavian languages (Swedish, Danish or Norwegian).

Kontakter

Ofta är det bra att känna till vem som är aktiv inom vilka projekt och har vilken kunskap. På denna sida kan du hitta kontaktpersoner samt bifogar dig själv med din kompetens, det du brinner för och det du kan!

Aktuellt

Nästa möte för OSGeo Nordic är inplanerat till Kommunity-träffen i Eskilstuna den 19-20/11. Eller så bestämmer vi ett nytt datum där.

Det finns nu minnesanteckningar från mötet 15/10 2013.

Aktiviteter og prosjekter

Sveriges första användarträff för QGIS QGIS Svenska användarträff 2013

INSPIRE compliant VewServices

Converting ArcIMS axl-files to Mapserver map-files

Potensielle medlemsnasjoner

Denne OSGeo gruppen er ment for de nordiske landene

 • Norge
 • Danmark
 • Sverige
 • Finland
 • Island

Språk

Norsk, dansk og svensk vil være offisielle arbeidsspråk for et nordisk OSGeo chapter.

Om engelsk skal tillates eller ikke kan være opp til gruppen, etter hvert som den formes, å bestemme. Å tillate engelsk muntlig og skriftlig i gruppen vil nok være fornuftig, men muligens ikke som offisielt språk.

Målsetting

Hovedhensikten med et nordisk OSGeo chapter er å skape en felles arena der de nordiske landene kan samarbeide om bruk av fri geoprogramvare. De nordiske landene har mange felles utfordringer og burde derfor kunne trekke veksler på hverandres erfaringer. Noen hovedoppgaver landene har felles og står overfor er:

 • Implementering av INSPIRE tjenester
  • View Services
  • Download Services
 • Metadatakatalog
 • En robust og effektiv nasjonal geografisk infrastruktur

Et nordisk initiativ er allerede opprettet for utvikling av GeoNetwork Opensource programvaren, der medlemslandene deler på kostnadene ved utvikling og deler kildekoden og funksjonaliteten som utvikles. Denne måten å gjennomføre utvikling på er effektivt for alle, og kostnadene reduseres. Etableringen av et nordisk OSGeo chapter er et forsøk på å utvide dette samarbeidet til å gjelde flere programvarekomponenter, og forankre samarbeidet i en større helhet som OSGeo.

OSGeo gruppen bør ha et teknisk fokus og samarbeidet i gruppen skal ha fokus på teknologisk utvikling for å løse felles problemstillinger. Kunnskapsdeling om hvordan man kan utnytte FOSS4G programvareporteføljen bør være en viktig del av OSGeo Nordic chapter. Erfaringer aktører i hver enkelt nasjon har gjort, er viktig for at de andre nasjonene fortere å kunne nå sine egne mål.

Generell utveksling av kompetanse og erfaring på teknisk nivå.

Organisering

TBD

Kommersielle aktører er velkommen til å delta i gruppen på like vilkår som alle andre.

Thursday 13th Oct 2011: I heard, at the FOSS4G in Denver, that Pål Kristensen has left Statens Kartverk. I suggest that we give the Nordic chapter a fresh start and form a group of five persons - one for each country. I´m willing to take the Swedish part until at least the end of 2012. Right now I´m give out o CALL FOR PAPERS for the next "OpenSource för GIS 2012" held in Stockholm 6-7 March 2012. If you have any suggestions concerning speakers or topics, please let me know. (this information will be deleted if the list "goes live" again. All the best from Anders Söderman, Stockholm Sweden.

Mailingliste

19.10.2010: Interessen for gruppen begynner nå å bli så stor at Statens kartverk vil ta kontakt med OSGeo, og presenteret behovet for en dedikert mailingliste for OSGeo Nordic Chapter.

25.10.2010: Mailinglisten er etablert :) Meld deg på her - http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nordic

Interessenter

Hvis du er interessert å delta i en nordisk OSGeo gruppe, vennligst fyll inn personlig innformasjon i tabellen under. Hvis du i tillegg er interessert i å bidra til å forme gruppen, skriv Ja/Nei/Kanskje i feltet bidra til organisering.


Tips: Bruk Rich Editor (valg rett over redigeringsboksen) for enklere redigering av tabellen.


Navn Nasjonalitet Arbeidsgiver Lokasjon Bidra til organisering
Pål Kristensen Norsk Statens kartverk Hønefoss, Norge Ja
Thomas Hirsch Annet Statens kartverk Hønefoss, Norge Ja
Rolf Dybdal Norsk Statens kartverk Hønefoss, Norge Ja
Trond Michelsen Norsk Meteorologisk institutt Ja
Geir Aalberg Norsk Meteorologisk institutt Ja
Arne Kepp Annet Infinite Loop AS Ja
Jørgen Larsen de Martino Dansk Kort og matrikelstyrelsen Nej
Julian Hollingbery Dansk Kort og matrikelstyrelsen Nej
Morten Lindegaard Dansk Kort og Matrikelstyrelsen København, Danmark Nej
Jonas Lund Nielsen Dansk Kort og Matrikelstyrelsen København, Danmark Nej
Martin Hvidberg Dansk Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundesøgelser Roskilde, Danmark Nej
(Stein) Runar Bergheim Norsk AVINET Ja
Tore Halset Norsk Electronic Chart Centre Stavanger, Norge Ja
Ragnvald Larsen Norsk Direktoratet for Naturfovaltning Trondheim, Norge Ja
Bjørn Ove Grøtan Norsk Norges geologiske undersøkelse Trondheim, Norge Ja
Michael Östling Svensk MetaGIS AB Falun, Sverige Nej
Fredrik Persäter Svensk Lantmäteriet Kiruna, Sverige Nej
Tom Ellett von Brasch Engelsk Statens kartverk Hønefoss, Norge Nej
Nicklas Avén Våler i Solør, Norge Nej
Anders Söderman Svensk GISassistANS AB Stockholm, Sverige Ja, gärna.
Frode Wiseth Jørgensen Norsk AVINET Trondheim, Norge Ja
Sverre Iversen Norsk Norges geologiske undersøkelse Trondheim, Norge Ja
Jonas Holmberg Svensk Sveriges geologiska undersökning (SGU) Uppsala, Sverige Nej
Espen Isaksen Norsk Institutt for Skog og Landskap Ås, Norge Nei
Frank Arntsen Norsk Statens kartverk Norge

Ja

Jani Kylmäaho Engelsk Lantmäteriverket Finland Nej
Bjørn Sandvik Norsk NRK Norge Ja
Stefan Blumentrath Tysk Norsk institutt for naturforskning (NINA) Oslo, Norge Nej
Lars Schylberg Svensk Saab AB Stockholm, Sverige Nej